Ülke genelinde tüm kuaförler hafta bir gün kapanacak

Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve hoşluk salonlarının haftanın bir günü kapalı olması istikametinde karar aldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya nazaran, Bakanlık, esnaf ve tacirlerin yıllardır süregelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra ruhsal ve sosyolojik boyutları da bulunan değerli meselelerini Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dan aldığı yetkilerle çözmeye devam ediyor.

Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Hoşluk Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve hoşluk salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 vilayet valiliğine gönderdiği karara nazaran, berber, kuaför ve hoşluk salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, bölüm temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.

Berber, kuaför ve hoşluk salonlarının birebir gün kapanması mecburî olmayıp valilerce bu üç küme için farklı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek.

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde ağırlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve hoşluk salonlarının hangi gün kapatılacağı konusunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmezken, meslek kuruluşlarının ve vilayet yönetimlerinin gerek mahallî dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini kıymetlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.

Ticaret Bakanlığının, karar alma sürecinde bölüm temsilcilerine ve vilayet yönetimlerine eşit iştirak ve kelam hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve hoşluk salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve toplumsallaşmalarına imkan tanındı.

Bu sayede zihin ve vücut sıhhatlerinin korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da değerlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Ayrıca kapatma kararı rastgele bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit halde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi. (AA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.