TMO ihalelerinde fiyat farkı verilebilecek

TMO’nun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TMO’nun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ‘ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri’ geçici maddesi eklendi. Buna göre; ithalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihaleleri kapsamında, Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, ek fiyat farkı verilebilecek veya bu sözleşmeler devredilebilecek.

30 GÜN ZORUNLULUĞU

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunlu olacak. Bu maddeye göre sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınacak. İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanacak. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilecek. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.